• Effektiv

  avfallskomprimering

 • Enkel hantering

  Minskade transporter

 • Mer utrymme

  Mer produktivitet

 • Mer vinst

  Mer återvinning

 • Avancerad enkelhet

 • Bra för miljön

  Bra för dina affärer

Välkommen till ATS-Orwaks hemsida

ATS har förvärvats av San Sac Group och driver från och med december 2017 även försäljningen av systerbolaget Orwaks produkter i Sverige. Välkommen till den gemensamma hemsidan!

Läs mer »

San Sac Group förvärvar ATS och Service Link

ATS och Service Link går samman med Orwak Sverige och blir marknadsledande på försäljning och service av komprimerande avfallsutrustning

Läs mer »

Hur fungerar Brickman?

Hur fungerar brikettpressen Brickman egentligen? En animering visar vad som händer innanför skyddsplåtarna!

Läs mer »

Smidig automatiserad avfallskomprimering - Komprimatorer

Vi har lösningen för dig! Allt från minsta liftdumpern, som tar liten yta i anspråk, till kraftfulla kundanpassade stationära system för storskalig avfallshantering. Alla våra komprimatorer är designade för maximal fyllnadsgrad i containrarna och optimal transportlogistik.

Läs mer »

Sortering och komprimering direkt vid källan - Balpressar

Sortera och komprimera värdefullt, återvinningsbart restmaterial direkt vid källan! Våra tillförlitliga, tysta och sofistikerade balpressar arbetar för dig i allt från kundnära butiks- och restaurangmiljöer till monteringslinor i fabriker och miljöstationer i lager och logistikcentraler.

Läs mer »