Quick service - Din bransch

Tar den aldrig sinande strömmen av avfall för mycket av din värdefulla tid? Tid som du borde ge dina kunder? Med våra lösningar tar du kontrollen! Förvandla avfallshanteringen från en tidskrävande och kostsam faktor till en strömlinjeformad process som sparar plats, tid och kostnader för din verksamhet. Se till att personalen lägger sin tid på att serva kunderna och inte med att hantera avfall.

Vilka fördelar ger våra lösningar dig i quick service-branschen?

 • Mer produktiv tidsanvändning – speciellt under rusningstiden
 • Spara värdefull lageryta bakom kulisserna
 • Små och hanterbara avfallsvolymer
 • En ren och inbjudande miljö i alla lägen
 • Hög hygienstandard
 • Våra lösningar ger möjlighet att istället lagra komprimerat avfall inomhus över natten som
  extra säkerhet för personalen
 • Vi hjälper dig inte bara med att minska kostnaderna utan skapar också en ny inkomstkälla:
  = Investeringen i en lösning från ATS-Orwak ger bästa möjliga totalekonomi för avfallshantering!

Läs mer om effektiv avfallshantering inom quick service!