Compacting knowhow_cardboard 1200 pxl

Wellpapp - Ditt material

Wellpapp är det absolut vanligaste material som komprimeras med ATS-Orwaks utrustning. Det är ett material som innehåller en stor mängd luft och kan komprimeras mycket framgångsrikt. Volymreduktion är upp till 10:1 när kartong komprimeras i våra största balpressar.

Komprimeringsgrad: 5:1-10:1                      Balvikt: 50-500 kg

cardboard bales2

För riktigt stora wellpappvolymer rekommenderar vi vår automatiserade brikettlösning Brickman. Tack vare generösa inmatningsbehållare kan mer material fyllas på medan brikettpressen är i drift och de högkomprimerade briketterna behöver inte bindas.

Komprimeringsgrad: upp till 20:1                  Densitet: upp till 600 kg/m3

cardboard briquette

Läs mer om våra produkter här!