Compacting knowhow_plastic 1200 pxl

Mjukplast - Ditt material

Mjukplast är volymöst och innehåller mycket luft, vilket gör att det kan komprimeras med mycket framgångsrikt resultat om balarna binds under tryck med starka band eller ståltråd. ORWAK POWER-familjen är utrustad med ett speciellt program för plastkomprimering. Det aktiveras när balpress körs på lågt tryck i manuellt läge och innebär att plasten hålls under tryck i 5 minuter för en extra effektiv utpressning av luften i materialet.

Komprimeringsgrad: 10:1                             Balvikt: 70-500 kg

Plastbal

Läs mer om våra produkter här!