Kvalitetspolicy - Om oss

Företagets viktigaste mål är att leva upp till våra kunders högt ställda krav och förväntningar på våra produkters funktion, driftsäkerhet och finish. Företaget skall också vara en trogen samarbetspartner för våra kunder under hela affärsrelationen och produktens livslängd genom att erbjuda tekniskt support och tjänster av olika slag efter leveranser.

  • Vi skall genom lyhördhet, initiativ och engagemang tillgodose våra kunders önskemål och krav på funktion i största möjliga mån.
  • Vi ska kontinuerligt förmedla våra erfarenheter och ge aktivt råd så att våra kunder kan hitta den optimala avfallslösningen för just deras förutsättningar och geografiska läge.
  • Genom att sträva efter nolltolerans i fel gällande funktion, leveranser och installationer av våra produkter skapar vi nöjda kunder.
  • Vår kvalitet skall ständigt förbättras genom dokumenterade och mätbara kvalitetskrav och kontroller i produktionen.
  • Vår kvalitet skall ständigt förbättras genom kontinuerliga kontroller och efteranalys av våra produkters verkliga funktion och driftsäkerhet ute på marknaden.
  • Våra kvalitetskrav upprätthålls genom att vi kommunicerar och förmedlar vår kvalitetspolicy och kvalitetssyn till våra underleverantörer så att de strävar efter samma höga kvalitetsmål som vi.