Miljöpolicy - Om Oss

Bolagets kärnverksamhet är grundad på idén att minska miljöbelastningar samtidigt som våra kunder åtnjuter kostnadseffektiva och rationella tekniska lösningar för sina restprodukter. Hela vår verksamhet är som en levande miljöpolicy men vi har högre miljömål än så då vi ställer höga krav på oss själva att bedriva verksamheten på ett miljömässigt korrekt sätt.

Vi strävar därför att:

 • utarbeta konkreta och dynamiska miljömål.
 • bedriva vår verksamhet så att alla medarbetare är medvetna om bolagets miljömål och miljöarbete och att de själva känner ett personligt engagemang i miljöarbetet.
 • ständigt informera och utbilda vår personal i förbättrade arbetsmetoder och processer för en bättre miljö.
 • hitta ny teknik som minskar avfallstransporter och därmed utsläpp.
 • fordon och arbetsutrustning är välskötta och i tekniskt gott skick så att miljöpåverkan på jord, vatten och luft minimeras.
 • uppmuntra våra kunder att förebygga miljöpåverkan genom att upprätthålla de produkter som bolaget levererar i tekniskt gott skick.
 • ställa krav på våra leverantörer att leverera säkra, välbyggda och hållbara produkter för minimerad resursanvändning.
 • ställa krav på våra leverantörer att leverera produkterna av återvinningsbara material.
 • följa gällande uppdaterad miljölagstiftning och andra miljökrav från våra intressenter.
 • regelbundet revidera våra arbetsmetoder för ständiga förbättringar inom miljö.
 • alltid beakta miljöaspekter i våra affärsprojekt.
 • öppet kommunicera vårt miljöarbete.