Nyhetsrum - Håll dig uppdaterad

New Movies!

Toggle
The Compact Twins and Bales_LR

Watch our brand new Product Movie highlighting the best features of the Little Twins COMPACT 3110 & 3115! As an inspiration, also listen two what two store managers want to say about efficient waste management solutions! The interviews are in Swedish, but there are English subtitles:   An interview with a supermarket manager, who has a Läs mera

Ny contentportal om modern avfallshantering

Toggle
Avfallshantering.se600x480

Nu lanserar San Sac Group en contentportal med inspirerande och utbildande material inom modern avfallshantering. Syftet är att göra det enkelt att i den digitala världen följa trenderna i branschen och få uppslag till nya kreativa och effektiva lösningar på traditionella problem. Att skapa och utveckla portalen avfallshantering.se är ett gemensamt projekt för systerbolagen San Läs mera

San Sac Group förvärvar ATS och Service Link

Toggle
San_sac_group_logo2

ATS och Service Link går samman med Orwak Sverige och blir marknadsledande på försäljning och service av komprimerande avfallsutrustning San Sac Group förvärvar bolagen Avfallsteknik Skandinavien AB (ATS) och Service Link Skandinavien AB (Service Link). ATS är marknadsledande på försäljning av komprimerande utrustning för avfallshantering och Service Link erbjuder en rikstäckande serviceorganisation för komprimeringsutrustning. ”I Läs mera

San Sac Group acquires ATS and Service Link

Toggle
San_sac_group_logo2

ATS and Service Link merge with Orwak Sweden and become the market leader in sales and service of compacting waste equipment San Sac Group acquires the two Swedish companies Avfallsteknik Skandinavien AB (ATS) and Service Link Skandinavien AB (Service Link). ATS is the market leader in sales of waste compaction equipment and Service Link offers Läs mera