Produkter

Vi är stolta över att presentera vårt omfattande produktsortiment som uppfyller högt ställda krav på avfallshantering i många marknadssegment. Våra tillförlitliga, tysta och sofistikerade komprimeringssystem är utformade för att arbeta för dig!

 • Komprimatorer

  ATS-Orwak har ett omfattande sortiment av både mobila och stationära komprimatorer. Det ger stor flexibilitet genom en mångfald av modeller i varierande storlekar och med olika kapacitetsnivåer.

 • Balpressar

  Orwaks sortiment av balpressar innefattar såväl små frontmatade balpressar med litet ytanspråk för mindre materialmängder som den dynamiska balpresserien POWER för stora volymer förpackningsmaterial. I sortimentet ingår även toppmatade flerkammarsystem för sortering och komprimering av flera materialslag.

  För blandat brännbart avfall erbjuder vi våra klassiska säck- och kärlpresslösningar.

 • Brickman

  Helautomatiska brikettpressar som snabbt reducerar stora avfallsvolymer till kompakta briketter. Pressarna kan matas under drift och med en komprimeringsgrad på upp till 20:1 behöver briketterna inte bindas. Inmatningen av material och utmatningen av briketter kan lätt integreras i en systemlösning.

   

 • TOM

  TOM har unika egenskaper och utgör sin egen familj! TOM är ungefär lika stor som ett vanligt sopkärl, men komprimerar avfallet och kan rymma upp till sju gånger volymen innan säcken är full. Konceptet passar perfekt för starkt trafikerade offentliga miljöer.

   

 • Kanalpressar

  Våra helautomatiska kanalpressar uppfyller de utmaningar de ställs inför vid centraliserad avfallshantering i miljöer där mycket stora volymer pappersbaserat avfall och plastemballage samlas. Pressarna erbjuder ett omfattande urval av inmatningssystem samt automatisk bindning av balarna. Kontinuerlig komprimering och balning medger drift i flerskift och en balpressräknare håller ordning på flödet.

 • Specialprodukter

  Vi levererar även specialprodukter så som ATS rullkross för trä, Heger komprimeringssystem för frigolit, skumplast och avfuktning och avfallskvarnen RW 102 för matavfall i kommersiella kök.

   

 • Begagnat

  ATS-Orwak har ett stort utbud av begagnade komprimatorer, träkrossar och balpressar. De flesta begagnade komprimeringsmaskiner renoveras i fabrik och levereras i valfri färg och i mycket fint skick.