Orwak banner

Finansiering - Produkter

ATS-Orwak rekommenderar att du hyr din komprimator eller balpress via hyresavtal som löper från 24 månader till 72 månader. Du slipper att binda upp kapital och kan snabbt komma igång med utrustningen till en låg månadskostnad.

Andra fördelar med att hyra utrustning är:

  • hyran är till 100% avdragsgill
  • flexibelt om du vill byta eller ändra utrustning under hyresperioden
  • bevarar likviditeten i företaget
  • balansräkningen belastas ej och därför kan företaget behålla en högre soliditet

Kontakta oss för mer information!