Orwak Horizontal 600_installation1

Kanalpressar - Produkter

Automatiserad lösning för kontinuerlig produktion av bruksbalar

Helautomatiska kanalpressar uppfyller kraven som ställs vid centraliserad storskalig avfallshantering hos företag och organisationer som producerar stora mängder pappersbaserat avfall och plastemballage för återvinning. De minimerar snabbt avfallsmaterialet på ett kostnadseffektivt sätt och hjälper dig att förbättra den interna logistiken. Kontinuerlig balning medger drift i flerskift och en balpressräknare håller räkning på flödet. Balarna kan säljas direkt till pappers- och plastprocessindustrin.

Saphir450_orange   Recycle. Reuse

Standardutrustning: fotocellstart, automatisk balbindning, materialväljare och balräknare (de större modellerna)

Ett brett urval matningssystem: manuellt, med kärlvändare, via lufttransport eller löpande band

Option bin lifter   Option conveyor belt

PRESSKRAFT: 30 – 80 t  KAPACITET: 1 – 13 t/h