Team of young chefs preparing delicatessen dishes

RW 102 avfallskvarn - Produkter

Ny generation avfallskvarn för organiskt material

RW 102 representerar den nya generationen avfallskvarn för organiskt material utan förpackning i kommersiella kök. Den robusta och patenterade kvarnen garanterar en tillförlitlig nedmalning av varierande typer av rester. Slurryn kan sedan bli omvandlad till biogas och bidrar till en hållbar och miljömedveten energiproduktion.

Varför RW 102?

 • Längre upphämtningscykler
 • Smartare, billigare och mer hygieniskt bortskaffande jämfört med vanliga avfallsbehållare
 • Under normal förhållanden finns inget behov av att kyla ner matresterna
 • Undviker kostnader för tillhandahållandet, förvaringen och hanteringen av tidigare använda kärl. Det underlättar arbetet för din personal
 • Hög säkerhet för användaren
 • Hög service och underhållskomfort

 

 • RW102_HR

  RW 102

  Den robusta och patenterade kvarnen garanterar en tillförlitlig nedmalning av varierande typer av rester. Under nedmalningsprocessen skapas en slurry med en partikelstorlek på 0,1 – 5 mm. Den pumpas in i en förvaringstank eller seriekopplade tankar i anslutning till köket. Avfallet kan sedan ligga där i flera veckor, beroende på de omgivande miljöförhållandena, och tas sedan om hand av en slambil.

  Slurry kan användas till produktion av biogas och på detta sätt utgöra en effektiv värmekälla. Rester i fast form kan istället användas som biologisk gödning i ett senare skeden. RW 102 bidrar därför aktivt till användningen av miljövänliga och återvinningsbara energikällor. Den representerar en av milstolparna i en framtidsorienterad och hållbar energiproduktion.

   

  Produktblad