Service, säckar & band

Långsiktigt partnerskap är en god affär

En ATS-Orwaklösning är en komplett och långsiktig investering! Affären är inte avslutad i och med att utrustningen är levererad, utan tvärtom är det inledningen på en varaktig relation med oss. Oavsett om Du köper eller hyr utrustning, ger vår service ett mervärde! Läs mer i informationsfoldern! Våra tjänster för komprimatorer och balpressar innefattar:

  • Installation
  • Regelbundet underhåll
  • Felsökning och reparation
  • Renovering
  • Ombyggnation

Genom vår partner Service Link erbjuder vi en rikstäckande organisation av erfarna och auktoriserade servicetekniker; redo att göra en insats där Du behöver det. Vi är bara ett samtal bort!

För kontakt med service:

Tel: 020-287 287
Epost: info@servicelink.se

SoU-avtal ger mervärde

För att förebygga eventuella driftstörningar, erbjuder ATS-Orwak säkerhets- och underhållsavtal (SoU-avtal) för regelbunden översyn av maskinerna, kvalificerat utförda reparationer samt försäljningen av tillhör och originalreservdelar. Vid hyra av utrustning kommer vi ut med automatik. Vid köp av en komprimator eller balpress skickar vi ut ett separat serviceförslag vid leveranstillfället.

Det finns olika serviceupplägg och det vanligaste är årsservice som utförs var tolfte månad. Om utrustningen går mycket hårt rekommenderar vi även en mellanservice var sjätte månad och i vissa fall tecknar vi även fullserviceavtal.

Fördelar med ett SoU-avtal:

  • Regelbunden service ger hög driftsäkerhet och bidrar till en ökad livslängd hos maskinerna.
  • Du får säkerhetskontroller och service utförd av auktoriserad och erfaren servicepersonal.
  • Tack vare välutrustade servicebilar kan eventuella brister åtgärdas omgående för färre återbesök.
  • Vi lämnar en kopia på testprotokollet (besiktningen), som du kan använda i det systematiska arbetsmiljöarbetet.