Skruvkomprimatorer - Produkter

Skruvkomp skiss1b

Fördelen med skruvkomprimatorer är att materialet sönderdelas av skruven innan det matas in i containern vilket gör att man uppnår mycket höga lastvikter i containern.

Lämpliga fraktioner:
Wellpapp, PET, fruktkartonger av trä, engångspallar och annat torrt restmaterial

Beskrivning:
En långsamt roterande konisk skruvarm drar in det inmatade materialet, river sönder det och trycker in det i containern. Tack vare förbearbetningen i kombination med ett högt yttryck, uppnås en extremt hög komprimeringsgrad och därmed följer en maximal fyllnadsvikt i containrarna. Komprimatorerna, baserade på den här tekniken, är utvecklade speciellt för enormt stora materialvolymer.

Egenskaper:
+ Robust konstruktion
+ Perfekt för riktigt stora volymer och tuffa material
+ Maler materialet till små bitar för optimal volymreduktion
+ Kan specialanpassas efter era önskemål