Komprimatorer - Produkter

En mängd alternativ för större valfrihet

ATS-Orwak erbjuder dig ett omfattande sortiment av både mobila och stationära system och stor flexibilitet genom en mångfald av modeller i varierande storlekar och med olika kapacitetsnivåer. Det finns även en mängd inmatningsalternativ så som manuell hantering, kärlvändare, insug och speciella kundanpassade lösningar att välja mellan. De automatiska komprimatorerna är tidsbesparande och gör avfallshanteringen enkel och smidig. Lägg bara i materialet och gå därifrån! Komprimatorn gör jobbet åt dig!

 • Mobila komprimatorer

  Mobila komprimatorer tar inte upp mycket mer yta än vanliga standardcontainrar, men de kan fyllas med upp till 6 gånger mer avfall. De är flyttbara och kan enkelt omplaceras inom ditt område.

 • Pendelkomprimatorer

  Pendelkomprimatorer med vätsketät inmatningsbehållare är unikt utvecklade för komprimering av vått material! Egenskapen att maskinen är så tät att ingen vätska kan läcka ut, bidrar till att hålla ytan kring komprimatorn ren och luktfri.

 • Stationära komprimatorer

  Våra säkra och tillförlitliga stationära komprimatorer tar hand om stora mängder återvinningsbart material och den generösa ikastöppningen möjliggör kontinuerlig påfyllnad av material, medan maskinen är i arbete. Pressenheten är fast förankrad i marken och kan enkelt anslutas till containrar upp till 40 m3.

 • Liftdumper

  Våra liftdumpermodeller är små och korta mobila komprimatorer. De är bara ca. 2000 mm breda och 4000 mm till 5000 mm långa, vilket gör dem idealiska för små utrymmen. Komprimatorerna kan i standardutförande tömmas av en liftdumperbil.

 • Skruvkomprimatorer

  Skruvkomprimatorerna är utvecklade för att hantera enormt stora mängder av torrt avfall såsom wellpapp och brännbart avfall. Fördelen med den här lösningen är att materialet sönderdelas av skruven innan det matas in i containern, vilket gör att man uppnår mycket höga lastvikter i containern.

 • Tillbehör

  Vi erbjuder ett stort utbud av komprimatortillbehör för smidig anpassning av standardutrustningen till kundspecifika lösningar.